Standaard

Lipochroom Mozaïek type 1

De hierna volgende beschrijving van de mozaïektekening betreft het ideaalbeeld.

 

 

Koptekening:

Moet bestaan uit een smalle en duidelijk gekleurde oogstreep, fijn getekend en goed zichtbaar direct achter het oog liggend.

 

 

Schoudertekening:

De schoudertekening moet goed begrensd zijn. De lipochroom kleur moet zo diep mogelijk zijn. De vleugelpennen moeten zo wit mogelijk zijn, enige nestkleur is toegestaan.

Stuittekening:

Deze moet diep gekleurd en afgebakend zijn. Staartpennen moeten zo wit mogelijk zijn, de lipochroomkleur van de stuit moet zo weinig mogelijk uitlopen in de staartpennen, enige nestkleur is toegestaan.

Borsttekening:

De borstvlek moet gekleurd en goed begrensd zijn, is relatief klein ten opzichte van de borstvlek bij type 2 en mag niet doorlopen naar keel, flanken of onderbuik.

 

Lipochroom Mozaïek type 2

 


 

Koptekening:

Het masker moet goed afgebakend zijn, de lipochroomkleur sterk aanwezig. De ogen moeten binnen het masker liggen.

 

 

 

 

Schoudertekening:

De schoudertekening moet goed begrensd zijn. De lipochroomkleur moet zo diep mogelijk zijn. De vleugelpennen moeten zo wit mogelijk zijn, enige nestkleur is toegestaan.

Stuittekening:

Deze moet goed gekleurd en afgebakend zijn. Staartpennen moeten zo wit mogelijk zijn, de Lipochroom kleur van de stuit moet zo weinig mogelijk uitlopen in de staartpennen, enige nestkleur is toe gestaan.

Borsttekening:

De borstvlek moet gekleurd en goed begrensd zijn en mag niet doorlopen naar keel, flanken of onderbuik.

 

 

Maurice de Jong
.